Főjegyzőt választottak Dunamelléken

Főjegyzőválasztás Dunamelléken

A második félév

Hegedűs Bélát bízták meg a főjegyzői teendők ellátásával

Iskolaigazgatói pályázati felhívás

Az esperesi kollégium közleménye