Áhítat, 2021. május 25.

ApCsel 15,6-11
Bor Imre presbiteri főjegyző

 

Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. 

Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. 

A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, ahogyan nekünk, 

és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. 

Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? 

Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők.

ApCsel 15,6-11

Csatolt állományok