Elnökség és szervezet

Egyházkerületünk elnöksége és tisztségviselői:

Balog Zoltán püspök
Veres Sándor főgondnok

Somogyi Péter lelkészi főjegyző
Szathmáry Gergely presbiteri főjegyző

Lelkészi jegyzők:

Hantos Péter
Varga Nándor

Világi jegyzők:
Faragó Attila
-

Jogtanácsos:
Dr. Gulyás Gergely
Dr. Nagy László Gyula
Dr. Szólláth Bernadett

Gyűjteményi igazgató:
Dr. Berecz Ágnes

Püspöki titkár:
Kardos Ábel

Egyházkerületi levéltáros:
Dr. Szatmári Judit

Egyházkerületi pénztáros:
Fónagy György

Püspöki kabinet vezetője:
Császár Péter

Főjegyzői iroda vezetője:
Császárné Király Zsófia

Tanulmányi titkár:
-

Egyházkerületi lapok:
DUNAMELLÉK - Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények
Közös(s)Ég Magazin