Áhítat, 2022. március 29.

Mt 23,37-39
Balog Zoltán püspök

Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! 

Íme, elhagyatottá lesz a ti házatok. 

Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!

Mt 23,37-39

Csatolt állományok