Áhítat, 2022. szeptember 20.

2Kor 6,1-10
Bölcsföldi András spirituális

Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. 

Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! Ézs 49,8 

Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, 

hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, 1Kor 4,9-13 

verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben, 

tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, 

az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, 

dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, 

mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, 

mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük és akiké mégis minden.

2Kor 6,1-10

Csatolt állományok