Adományok a mezőnyéki templomra

A Dunamelléki Egyházkerület gyülekezetei 7 177 545,- forintot gyűjtöttek össze a mezőnyéki református templom építésének támogatására. A mai napon ezt az összeget - a megegyezés szerint - átutaltuk a Zsinati Hivatal számlájára.

Egyházkerületünk Elnöksége minden dunamelléki egyházközségnek köszönetét fejezi ki az adományokért.