Elhunyt Horváth György nyugalmazott egyházkerületi főtanácsos

Horváth György református lelkipásztor, nyugalmazott egyházkerületi főtanácsos életének 93. évében, 2009. május 18-án budapesti otthonában elhunyt. Temetése június 15-én, hétfőn 9.45 órakor lesz a Farkasréti temető Makovecz terméből.

Horváth György 1916. október 7-én született Gödöllőn. A budapesti Verbőczi István Reálgimnáziumban jeles eredménnyel érettségizett 1936-ban. Teológiai tanulmányait  a Budapesti Református Theologiai Akadémián végezte 1936-1940. között. Segédlelkészi éveiben két ízben teljesített tábori lelkészi szolgálatot, 1942-43-ban, majd 1944. április 1-től. Szovjet hadifogságba esett, amelyből 1947. július 23-án érkezett haza.

Négy évig a Budai Egyházközségben szolgált segédlelkészként, majd 1952-59. között Az Út, illetve a Reformátusok Lapja szerkesztőségében dolgozott. 1959. június 15-től a Dunamelléki Egyházkerület püspöki titkára, 1966-tól egyházkerületi tanácsos, 1987-től főtanácsos. Szolgálatát egészen 2005. augusztus 31-ig végezte nagy hűséggel, példamutató odaadással. Közismert volt szerénysége, segítőkészsége, végtelen türelme, amellyel a hozzá fordulókat fogadta. A rábízott sok-sok feladatot legendás hírűvé vált precizitásával végezte.

Emléke egyházkerületünk közösségében elevenen megmarad.