Nyilatkozat

A Dunamelléki Egyházkerület elnökségi tisztségeire jelöltek közös nyilatkozata

Nyilatkozat

Alulírottak, mint a Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségi tisztségeire jelöltek, egymás személyének és munkájának megbecsülésével kijelentjük a következőket:

Az egyházi választásokat Isten ügyének tekintjük, és a részvételünket szolgálatnak. Az evangélium ügyét, egyházunk tisztaságát fontosabbnak tekintjük, mint a választáson elért helyünket.

A majdani eredményt Isten kezéből fogadjuk el, és minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy Isten dicsőségét, nemzetünk és édes hazánk javát szolgáljuk a magunk helyén és lehetőségeivel, egymást pedig segíteni fogjuk a szolgálatban.

Ezért arra kérünk mindenkit, református testvéreinket és egyházon kívül állókat, hogy ugyanúgy tartsák tiszteletben a másik jelöltet, mint aki mellett állnak. Aki egyikünknek árt, valamennyiünkkel teszi.

Visszautasítjuk az egyes világi sajtótermékekben és internetes felületeken megjelent lejárató hangvételű írásokat, melyek illetéktelenül avatkoznak be egyházunk belső életébe. Mindenkit kérünk, hogy ezeknek sem szívében sem gondolkodásában ne adjon helyet!

Ahogy „Minden magyar lélek felelős minden magyar lélekért” úgy minden református keresztyén lélek is felelős minden református keresztyén lélekért is.

Így mindenkit kérünk az Ige szavával:

„… akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.” (1Kor 10:31)

Kunszentmiklós, 2020. október 4.

Soli Deo Gloria!

 

Dr. Balla Péter, Balog Zoltán, Dr. Kovács Levente, Veres Sándor

 

     

 

 

 

Csatolt állományok