A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése

Az eljárás megindítási dátuma: 2017. június 26.

A közbeszerzési eljárás lefolytatására a KEHOP-5.2.3 pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében került sor.

A közzétett eljárási iratok:

  • Ajánlattételi felhívás
  • Ajánlatkérési dokumentáció
  • A közbeszerzési eljárásban kiadott 4 db szerződéstervezet (Vállalkozási_szerződés_Cegléd_1_részajánlati.pdf … 4_részajánlati.pdf)
  • Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők (Felkért_cégek.pdf)
  • Ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyv (Bontási_jegyzőkönyv.pdf, Bontási_jelenléti_ív.pdf)
  • Az eljárás eredményéről szóló összegezés (EREDM_Összegezés_KBA.pdf)
  • Az aláírt szerződések (csak két részajánlati körben volt eredményes ez az eljárás, ezért csak 2 szerződés) (Vállalkozási_szerződés Aranyablak_Cegléd_2_részajánlati.pdf és 2017.07.31_4 reszajanl_TERMIKA váll szerz_sign.pdf)